فیلتر

ژل کیتوهیل

377.520 تومان
0
ژل کیتوهیل پانسمان ترمیمی بیواکتیو بر پایه کیتوسان بوده که مناسب تمام زخم های سطحی می باشد. این ژل پوشش محافظ بر روی زخم را ایجاده کرده و سرعت ترمیم را افزایش می دهد.