فیلتر

پانسمان نقره بدون چسب یوروفارم

18.000 تومان
0
ساخت: ایتالیا : دارای یون های نقره : قابلیت تبادل هوا و بخار آب : بدون نیاز به ماده خاصی جهت فعالسازی دارای سایز های 5*5 _ 10*10_ 20*10